Na úplném závěru je oprava silnice I/23 mezi městysem Stará Říše a osadou Kasárna. Už zítra, ve středu 1. listopadu, zde bude plně obnoven provoz.

Jde o cca 2,5 km dlouhý úsek od mostu s evidenčním číslem 23-028 na Sedlatickém potoce u Staré Říše až po okružní křižovatku silnic I/23 a I/38 u osady Kasárna. Vozovka zde vykazovala řadu vad, proto došlo k jejímu odfrézování do hloubky 40 – 160 mm a položení nových asfaltových vrstev. V některých místech, mimo obce, byla sjednocena šířka vozovky. Současně byly upraveny krajnice do předepsaného sklonu 8%, pročištěny silniční příkopy a propustky.

Práce, která započaly 14. července, byly rozděleny do dvou etap. Nejprve byl opraven úsek Stará Říše – Markvartice a hned na to Markvartice – Kasárna. Obě rekonstruované části cesty, po které každý den projede 3000 vozidel, musely být kvůli zachování bezpečnosti silničního provozu během oprav zcela uzavřeny a motoristům byly k dispozici vytýčené objízdné trasy. To se už zítra změní, přechodné dopravní značení odstraníme a na nově opravené silnici plně obnovíme provoz.

Práce provedla společnost IMOS Brno a.s. za smluvených 41 mil. korun bez DPH. Na fotografie dokumentující průběh rekonstrukce se můžete podívat níže.

Print Friendly, PDF & Email