V průběhu soboty 15.10.2022 uvedeme do provozu v režimu předčasného užívání stavby opravený pravý jízdní pás silnice I/38 mezi dálnicí D1 a Jihlavou. Nicméně s omezením provozu v tomto 5,6 kilometrů dlouhém úseku je třeba počítat do úterý 18.10.2022 v jehož průběhu počítáme s dokončením demontáže dopravně inženýrského opatření. Jedná se zejména o čištění přechodného vodorovného značení v žluté barvě, které je třeba provést dynamickým proudem vody pod vysokým tlakem.

Print Friendly, PDF & Email