Opravený úsek komunikace I/19 v celkové délce 5,66 kilometrů mezi obcí Kámen a hr. s Jihočeským krajem za 77,8 mil. Kč bez DPH uvedeme do provozu v průběhu soboty 10.10. 2021. I nadále však budou probíhat dokončovací práce mimo komunikaci nebo v rámci tzv. posuvného pracovního místa v max. délce 50 metrů, které však případně provoz na silnici omezí pouze krátkodobě a lokálně. S ohledem na počasí bude třeba ještě, zřejmě na jaře, dokončit vodorovné dopravní značení v plastu.

Provedenou opravou tak silnice získala nejen nový povrch, ale byly sanovány rovněž veškerá hlubší poškození nestmelených vrstev komunikace. Obnoveny jsou krajnice. Došlo k pročištění a reprofilaci silničních příkopů a jejich osetí hydroosevem. Provedeno bylo také pročištění propustků pod sjezdy, případně ukončení čel propustků jejich sešikmením z důvodu bezpečnosti. Propustky pod silnicí byly rovněž pročištěny a v různém rozsahu sanovány. Byl doplněn a vyměněn zádržný systém v podobě nových svodidel a obnovy se dočkaly i vodící prvky jako jsou směrové sloupky či odrazky.

 

Print Friendly, PDF & Email