V režimu předčasného užívání stavby uvedeme do provozu opravený úsek silnice I/34 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí Kraje Vysočina a Pardubického kraje. Stane se tak v průběhu soboty 14.8.2021, kdy dopravu z objízdných tras vrátíme na již opravený 3200 metrů dlouhý úsek. Další dokončovací práce budou probíhat mimo vozovku nebo v rámci posuvného pracovního místa. Mimo obec musí řidiči počítat s omezením maximální dovolené rychlosti a to až do doby vydání výsledků měření protismykových vlastností povrchu vozovky.

Přes uplynulý víkend jsme dokončili dosypávání krajnice a dosypávání a tvarování příkopu. Začátkem tohoto týdne jsme dokončili v celém úseku kompletně svodidla a dokončuje se instalace šikmých prefabrikovaných čel na propustcích pod přejezdy na přilehlé pozemky. Ještě zbývá dokončit vodorovné dopravní značení, to bude zatím v barvě, a po zabroušení povrchu ho obnovíme v plastu.

Print Friendly, PDF & Email