Pro rok 2021 připravujeme větší opravy a rekonstrukce na silnicích I. tříd v kraji za více jak 600 mil. Kč bez DPH a rádi bychom při nich realizovali opravu přes 27 kilometrů silnic a 6 mostních objektů. 

Jakmile to počasí dovolí, rádi bychom ve 2. čtvrtletí roku pokračovali v již v loňském roce započaté akci „ I/19 – Oprava povrchu komunikace a odvodnění Keřkov – Simtany“. V letošním roce se bude pracovat na navazujícím téměř 3 km dlouhém úseku Stříbrné  Hory-Simtany. Oprava opět proběhne za úplné uzavírky této části sil. I/19 a doprava bude vedena po objízdných trasách. Silnice I/19 se bude rovněž opravovat na průtahu Novým Městem na Moravě. Konkrétně 350 metrů v ulici Brněnské na výjezdu z města ve směru na Bystřici nad Pernštejnem.
Opravovat se bude také více jak 1km povrchu na silnici I/23 u obce Mrákotín a 800 metrů dlouhý úsek v Třebíči v ulici Pražská a Sucheniova. Všechny zmiňované akce jsou připravené a mají vysoutěžené i své zhotovitele. Na silnici I/37 je v přípravě oprava na průtahu Žďáru nad Sázavou v ulici Santiniho.

Mezi největší připravované akce z hlediska nákladů patří rozsáhlá rekonstrukce komunikace I/37 mezi Ostrovem na Oslavou a Křižanovem. Oprava povrchu více jak 10 kilometrů dlouhého úseku v předpokládané hodnotě 155 mil Kč bez DPH je před vyhlášení veřejného výběrového řízení na zhotovitele. Realizace je zatím plánovaná za uzavírky silnice I/37 mezi Ostrovem nad/O.a Křižanovem. Na silnici I/38 připravujeme rekonstrukci obou jízdních pásů dálničního přivaděče v délce 3 kilometry mezi dálnicí D1 a Jihlavou s odhadovanou cenou 121.6 mil. Kč bez DPH.

V letošní stavební sezóně bychom rádi  zahájili i opravy několika mostů. V současné době je v přípravě ve fázi zpracování dokumentace pro stavební řízení a zadávací dokumentace stavby 6 mostů na silnici  I/23 u Předtína, I/38 Rančířova, I/34 v Havlíčkově Brodě a I/19 u Nového Města n,/M a Divišova. Jedná se o mosty, kterou jsou hodnoceny stavem 4- uspokojivý a stavem 5- špatný. Zahájení stavebních prací na jednotlivých mostech bude závislé na rychlosti postupu fáze stavební a představební přípravy. Rekonstrukce těchto vybraných mostních objektů opět přispěje ke zlepšení celkového stavu mostů ve správě ŘSD na Vysočině.

 

Print Friendly, PDF & Email