V závěru května jsme zahájili opravu 2 mostů na sil. I/34 nedaleko Havlíčkova Brodu. Most ev. č. 34-044 a ev. č. 34-045a převádějí tuto silnici I. třídy přes ropovodní potrubí. Na obou mostech se pracuje souběžně vždy v 1. třetině mostu a provoz tak může být veden 2 provizorními jízdními pruhy ve zbývající šířce mostů. Naopak o víkendu 19.6.2022 jsme uvedli do provozu opravený úsek silnice I/23 na průtahu Starou Říší, kde se opravoval povrch vozovky a odvodnění této komunikace. Dokončovací práce, které zde budou ještě probíhat, do provozu již výrazněji nezasáhnou. Doprava z objízdných tras se sem tak v tomto týdnu vrátila v plném rozsahu.

Ostatní opravy značené zelenou barvou stále probíhají, přičemž nejblíže k dokončení je oprava téměř 11 kilometrů dlouhého úseku mezi Ostrovem n. Oslavou a Křižanovem na silnici I/37, kde se dokončují poslední 2 úseky. Předpokládáme, že úsek jako celek, jehož oprava zahájila v loni v červnu, uvedeme do provozu začátkem prázdnin 2022 a dokončovací práce již budou probíhat v rámci lokálních omezení v mezích tzv. posuvného pracovního místa. Z loňského roku pokračuje také oprava sil. I/37 v ul. Santiniho na průtahu Žďárem nad Sázavou, kde jsme přešli začátkem června na prvních 365 metrů dlouhý úsek za barokním mostem směrem ven z města na Ždírec nad Doubravou. V tomto úseku podél zámku probíhají rozsáhle sanace konstrukčních vrstev při obou krajnicích. Za mostem nám v rámci 3 úseků zbývá dokončit 1277 metrů a s jejich uvedením do provozu počítáme v 2. polovině října 2022. V rámci této opravy počítejte s kyvadlově řízeným provozem a vyloučením těžké nákladní dopravy.

Naopak v závěrečné fázi přípravy je oprava silnice I/37 Ždírec nad Doubravou-hranice s Pardubickým krajem, (6,4km), I/34 Humpolec průtah (1,3km) a I/38 Svojkovice-Želetava (2,9km). U všech zmiňovaných staveb jsme již obdrželi nabídky v rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele a probíhá jejich hodnocení. Celkem by se tak v následujícím období měla zahájit oprava dalších téměř 11 kilometrů silnic I. tříd v našem kraji.

Print Friendly, PDF & Email