Když jsme 6.4. 2021 obnovili práce na obchvatu Osové Bítýšky, pracovalo se zejména na tělese komunikace I/37 v první části obchvatu směrem od Žďáru nad Sázavou. 10.5. již byla na tento 400 metrů dlouhý úsek, od napojení původní silnice I/37 u vlakového nádraží po nově vybudovanou křižovatku obchvatu se silnicí II/390, převedena doprava. Mimo konstrukčních vrstev a odvodnění komunikace je dokončeno vodorovné dopravní značení, záchytný systém i nová protihluková stěna při krajnici k centru obce, která kopíruje komunikaci v tomto úseku v celé její délce.

Aktuálně se zde je zdí v režimu průjezd stavbou a s omezením maximální rychlosti na 50 km/h a pracujeme na tom, aby se tudy od 14.6. 2021 jezdilo již v režimu dočasného užívání stavby. Při nájezdu ze stávající silnice I/37 ve směru od Žďáru nad Sázavou na obchvat je zatím doprava vedena 1 jízdním pruhem a provoz je řízen kyvadlově světelnou signalizací. Sjezd do centra obce je v tomto místě uzavřen a je třeba využít následující odbočky po značené objízdné trase.

 

Print Friendly, PDF & Email