S postupující výstavbou JV obchvatu Havlíčkova Brodu bude od dnešního dne 8.11.2021 uzavřena silnice III/03810 na výjezdu z města směrem na Herlify. Důvodem je zahájení výstavby mimoúrovňové křižovatky Termisivy a mostu, kterým silnice III/03810 bude v budoucnu překlenovat hlavní trasu obchvatu. Uzavírka je plánovaná do konce září 2022, kdy předpokládáme, že nadjezd uvedeme do provozu. Do té doby bude doprava převedena na objízdné trasy, které jsou značené pro vozidla do 3,5t a nad 3,5t.

Pro vozidla do 3,5t  je objízdná trasa vedena z H. Brodu po silnici III/03811 na Mírovku a dále po silnici III/03814 na Herlify, kde se lze opět napojit na silnici III/03810 a dále pokračovat v její trase. Délka objízdné trasy cca. 7km
Pro vozidla nad 3,5t je objízdná trasa vedena po silnicích I/38, I/34 a I/19 ve směru Stříbrné Hory, Přibyslav a zde dále po silnici III/03810 na Utín, Bartoušov a Herlify. Délka objízdné trasy cca. 26km

Print Friendly, PDF & Email