Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Vysočiny jsme požádali o vydání stavebního povolení k akci „I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho“ Ještě v letošním roce plánujeme zahájit opravu úseku dlouhého 2,438 kilometru na průtahu Žďárem nad Sázavou a to přibližně mezi čerpací stanicí Unicorn a křižovatkou se silnicí II/353, což je již křižovatka ulic Jungmannova a Wonkova. Opravíme tak část ulice Santiniho, celou ulici Bezručovu a Jungmannovu. 

Na povrchu vozovky se vyskytují zejména četné mozaikové, příčné a podélné trhliny, které jsou místy ošetřené zálivkou. Lokálně jsou již patrné mírně vyjeté koleje. Diagnostika rovněž ukázala ztrátu asfaltového tmelu až hloubkovou korozi. Bude tak třeba obnovit kryt vozovky a lokálně provést sanaci konstrukčních vrstev včetně výměny podloží. Budou vybudovány nové krajnice, provedena výměna obrubníků a obnovení funkčnosti odvodnění. Nové vodorovné dopravní značení bude zachováno podle stávajícího stavu.

V letošním roce plánujeme realizovat část od historického barokního mostu směrem do centra města k ulici Wonkova. Druhou část od mostu směrem za čerpací stanici Unicorn budeme realizovat v roce 2022. Zde je třeba stavbu koordinovat s městem Žďár n./S, které v této části komunikace plánuje opravu kanalizace.  Abychom do města zachovali příjezd od Ždírce nad Doubravou a Pardubic, budeme práce provádět za provozu. Plánovaná je vždy oprava jednoho jízdního pruhu se zachováním provozu v tom protilehlém, kde bude provoz řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace.

 

Print Friendly, PDF & Email