Střídání teplot kolem 0 C° je jedna z nejnebezpečnějších situací pro řidiče během začátku zimy. Přes den se teplota drží nad bodem mrazu v noci a k ránu pak klesá pod tento kritický bod. Stav vozovky, byť jen v krátkém lokálním úseku, může být pak skutečně z nenadání jiný než v celých předchozích kilometrech stejné silnice. Mezi taková riziková místa patří lesní úseky a zejména mosty v extravilánu nad vodními toky ale také ty vysoké nebo dlouhé (např. tzv. estakády), které se nacházejí ve volném terénu. Mosty vlivem vlhkosti, působení větru a nízkých teplot mohou promrzat mnohem snáze než těleso komunikace a může tak docházet ke vzniku nežádoucích klimatických jevů v podobě ledovky, námrazy nebo namrzlé mlhy, které sice lokálně ale dramaticky zhorší jízdní vlastnosti vozovky třeba jen na několika metrech. Taková místa máme v rámci plánů zimní údržby vytipovaná a věnujeme jim odpovídající pozornost. Nicméně je to i pozornost a předvídavost účastníků silničního provozu, která je klíčová v takto rizikových místech.

Mapa ke stažení v PDF.

Print Friendly, PDF & Email