Na stavbě JV obchvatu Havlíčkova Brodu na sil. I/38 se stále pracuje. Nicméně práce již probíhají omezeně s ohledem na stávající klimatické podmínky. Zejména probíhá odkop zeminy v hlavní trase obchvatu mezi budoucí mimoúrovňovou křižovatkou Skalka a sousedním mostem přes řeku Šlapanku. Dojde tak k propojení hlavní trasy mezi okružní křižovatkou u Highlandu a právě mostem přes Šlapanku, kde je postavena skruž pod posledním polem, v jehož betonáži nám již zabránilo počasí.

Stavební práce na obchvatu přerušíme s úterním odpolednem dne 20.12.2022. Obnovit je plánujeme v pondělí 9.1.2023 v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Za investora ŘSD ČR i zhotovitele děkujeme všem občanům dotčených výstavbou za trpělivost a pochopení v souvislosti dopravními omezeními nebo přesunem velkého množství zemi, které bylo nutné s postupem výstavby v tomto roce realizovat. 

Print Friendly, PDF & Email