V ČR máme aktuálně na silnicích I. tříd a dálnicích celkem 24 nadchodů pro zvěř. Dva nové nadchody, tzv. ekodukty, se dokončuji ve 2 modernizovaných částech dálnice D1 na Vysočině. Jeden je téměř před dokončením v modernizovaném úseku č.12 Humpolec-Větrný Jeníkov v km 94,760 a druhý roste v modernizovaném úseku č.16 Velký Beranov – Měřín v km 128,8. Celkem se v modernizovaných částech D1 budují 4. Zbývající 2 překlenou těleso této rychlostní komunikace v úseku č.23 Devět křížů- Ostrovačice. Všechny tyto ekodukty jsou již šířkově dimenzovány na případné 3+3 jízdní pruhy. 

Ekodukty se nestaví nahodile, ale jsou výsledkem spolupráce projektantů a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která monitoruje migrační trasy na základě jejich migračních studií. Projekčně je pak ekodukt navržen v souladu s veškerými evropskými doporučeními, aby se ho zvěř, která se na dané trase pohybuje, nebála využívat a přechod přes rychlostní komunikaci byl pro ni maximálně bezpečný. Každý z ekoduktů je unikát a maximálně se přizpůsobuje podmínkám v místě jeho výstavby.
Prvním z přechodů, který bude v rámci modernizace D1 hotov, je ten v u Humpolce. Postaven je ze 145 kusů prefabrikovaných dílů, jejichž sestavení v obou jízdních pásech trvalo celkem 11 dní. Současně patří svojí délkou 100 metrů k těm nejdelším na mezi Prahou a Brnem a svojí cenou cca 71,5 mil. Kč bez DPH také k těm nejdražším. V současné době se zasypává 30 000 kubíky zeminy na úroveň okolního terénu. Po zásypu se dokončí terénní úpravy, oplocení a po obou stranách rovněž proti oslnivé stěny z dřevěné kulatiny. Instalované fotopasti budou následně ověřovat využívání této stavby zvěří a jejími jednotlivými druhy. 

Print Friendly, PDF & Email