Krajský úřad jako odvolací orgán potvrdil územní rozhodnutí o umístění stavby “I/34 Pelhřimov západní obchvat” včetně souvisejících staveb, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Pelhřimov. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze dále odvolat.

Toto rozhodnutí nám umožnilo zahájit přípravu dalšího stupně projektové dokumentace. V současné době již pracujeme na přípravě dokumentace pro stavební rozhodnutí s cílem získat pravomocné rozhodnutí v průběhu roku 2022. Přeložka silnice I/34 odvede dopravu z centra Pelhřimova a převede ji do extravilánu západně od města. Délka obchvatu bude 4943 metrů a náklady na výstavbu se momentálně odhadují  na 945,15 mil Kč bez DPH, čímž se řadí mezi ty větší investiční akce připravované ŘSD ČR v Kraji Vysočina. Pokud vše v přípravě půjde bez větších průtahů, počítáme se zahájením stavby obchvatu v průběhu roku 2024.

  

Print Friendly, PDF & Email