V roce 2020 bylo opraveno 26,2 km silnic I. tříd v Kraji Vysočina. Pracovalo se nejen na konstrukčních vrstvách vozovek, ale rovněž na odvodnění a propustcích, rekonstrukci krajnic, obnově zádržných systémů nebo vodorovného dopravního značení. Náklady na tyto akce přesáhly 270 mil. Kč bez DPH.  Pracovalo se zde také na 4 modernizovaných úsecích dálnice D1 v délce 43 kilometrů

V opravách silnici I. tříd  budeme pokračovat i v letošním roce. Jakmile to počasí dovolí, rádi bychom ve 2. čtvrtletí roku pokračovali v již v loňském roce započaté akci „ I/19 – Oprava povrchu komunikace a odvodnění Keřkov – Simtany“. V letošním roce se bude pracovat na navazujícím téměř 3 km dlouhém úseku Stříbrné  Hory-Simtany. Oprava opět proběhne za úplné uzavírky této části sil. I/19 a doprava bude vedena po objízdných trasách. Silnice I/19 se bude rovněž opravovat na průtahu Novým Městem na Moravě. Konkrétně 350 metrů v ulici Brněnské na výjezdu z města ve směru na Bystřici nad Pernštejnem.
Opravovat se bude také více jak 1km povrchu na silnici I/23 u obce Mrákotín a 800 metrů dlouhý úsek v Třebíči v ulici Pražská a Sucheniova. Všechny zmiňované akce jsou připravené a mají vysoutěžené i své zhotovitele.
Na silnici I/37 je v přípravě oprava na průtahu Žďáru nad Sázavou v ulici Santiniho a také nejrozsáhlejší oprava plánovaná pro tento rok mezi Ostrovem na Oslavou a Křižanovem. Oprava povrchu více jak 10 kilometrů dlouhého úseku v předpokládané hodnotě 155 mil Kč bez DPH je před vyhlášení veřejného výběrového řízení na zhotovitele. Realizace je zatím plánovaná za uzavírky silnice I/37 mezi Ostrovem nad/O. a Křižanovem.

V letošní stavební sezóně bychom rádi  zahájili i opravy několika mostů. V současné době je v přípravě ve fázi zpracování dokumentace pro stavební řízení a zadávací dokumentace stavby 6 mostů na silnici  I/23 u Předtína, I/38 Rančířova, I/34 v Havlíčkově Brodě a I/19 u Nového Města n,/M a Divišova. Jedná se o mosty, kterou jsou hodnoceny stavem 4- uspokojivý a stavem 5- špatný. Zahájení stavebních prací na jednotlivých mostech bude závislé na rychlosti postupu fáze stavební a představební přípravy. Rekonstrukce těchto vybraných mostních objektů opět přispěje ke zlepšení celkového stavu mostů ve správě ŘSD na Vysočině.

V roce 2021 bychom tak rádi na silnicích I. tříd v kraji realizovali akce v předpokládané hodnotě více jak 600 mil. Kč bez DPH a opravili přes 27 kilometrů silnic a 6 mostních objektů.

Pracovat se bude rovněž na modernizovaných úsecích dálnice protínající kraj Vysočina v délce 93 km. Na úseku 12 EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov se bude jednat pouze o dokončovací práce. Ty se vrátí do části středového dělícího pásu a plánované jsou na 4 týdny, kdy ještě dojde k částečnému omezení provozu. V plném rozsahu bude modernizace pokračovat na 2 zbývajících úsecích, kterými jsou úsek 11 EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec v délce 8,8 km a úsek 16 EXIT 101 V. Beranov – EXIT 134 Měřín v délce 14,7 kilometrů s plánovaným uvedením do provozu ve 4. čtvrtletí tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email