Právě jsme uzavřeli smlouvu se společností, která se ujme přestavby rizikové křižovatky na dálničním přivaděči v Jihlavě – Pávově, na silnici I/38. Stavba si vyžádá částečné omezení dopravy a dotkne se to i provozu na dálnici D1.

Ze sedmi firem, které se zúčastnily tendru na zhotovitele, zvolila hodnotící komise společnost Strabag a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Smluvně se zavázala dílo provést za 58,29 mil. Kč bez DPH, přičemž odhadovaná cena veřejné zakázky činí 67,21 mil. Kč bez DPH.

Jde o přestavbu stávající stykové křižovatky silnice I/38 se severní větví mimoúrovňové křižovatky v km 112 dálnice D1 na okružní křižovatku. Současná podoba v tomto křížení je trojlístková s absencí 2 ramp ve 4. kvadrantu. Vratnou rampu Brno – Jihlava a přímou Havlíčkův Brod – Praha nahrazuje styková křižovatka umístěná v levém jízdním pásu silnice I/38. V křižovatce dochází ke změně kategorie silnice I/38 z dvoupruhového uspořádání ve směru Havlíčkův Brod na čtyřpruhové ve směru Jihlava.

Křižovatka se nachází v průmyslové oblasti, ve velké míře je tak využívána kamiony i jinými těžkými vozidly a jejich velká intenzita způsobuje problémy jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska plynulosti provozu. Podle posledního sčítání dopravy projede tímto místem denně více než 12 500 vozidel z toho přibližně 30% tvoří nákladní vozidla a kamiony.

Stavba si vyžádá omezení dopravy a dotkne se to i provozu na dálnici D1. Po většinu času bude pro veškerý provoz uzavřen EXIT 112 ve směru od Brna na Prahu. Vozidla směřující do Jihlavy budou náhradou využívat EXIT 119 Velký Beranov. Vozidla směřující na Havlíčkův Brod budou naváděna dopravním značením na EXIT 104 Větrný Jeníkov, zde budou z dálnice sjíždět a hned na ni najíždět a vracet se k EXIT 112 přes který budou moci sjet z dálnice na silnici I/38 a dále pokračovat ve své trase. Vozidla směřující od Havlíčkova Brodu na Prahu budou moci využít EXIT 112 směr Brno a závlekem přes EXIT 119 budou z dálnice sjíždět a hned najíždět na svou trasu.

V průběhu výstavby je v místě prací, na silnici I/38 počítáno rovněž s kyvadlovým provozem, řízeným semafory, a to po dobu 2 x 14 dní s tím, že semafory na blízké křižovatce Tři věžičky budou v těchto termínech vypnuty.

Žádáme motoristickou veřejnost o trpělivost a respektování dočasné úpravy provozu. Stavbu plánujeme zahájit v první polovině května a její uvedení do provozu předpokládáme v říjnu.

Print Friendly, PDF & Email