Už příští týden provedeme významné úpravy rizikové křižovatky u Vícenic u Náměště nad Oslavou. Jde o místo s častým výskytem dopravních nehod, a tak hlavním smyslem úprav bude zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

Konkrétně se jedná o průsečnou křižovatku silnic I/23 a II/399 s místní komunikací do osady Placký Dvůr. Za posledních cca 5 let zde došlo k šesti dopravním nehodám, během kterých se zranilo devět lidí a hmotná škoda dosáhla částky 3 180 000,- Kč.

Bezpečnostní inspekce prokázala, že stávající rozmístění svislého dopravního značení může být pro motoristy matoucí, obzvlášť za snížené viditelnosti. Dalším faktorem, který má na nehodovost vliv, je absence odbočovacího pruhu ze silnice I/23 od Náměště nad Oslavou na komunikaci II/399 směr Dalešice. Křižovatkou projede každý den 9500 vozidel, z toho 14% tvoří nákladní a kamionová doprava.

Stěžejním bodem úpravy poměrů na křižovatce bude vytvoření odbočovacího pruhu vlevo ze silnice I/23 ve směru od Náměště n. O. na komunikaci II/399 směr Dalešice. Doplněný bude dopraví značkou „POZOR – odbočující vozidla“, a to jak ze směru od Třebíče, tak i od Náměště n. O. Navíc bude na silnici I/23 v obou směrech před křižovatkou snížena rychlost z 90 na 70 km/h. Detailní pohled na změny viz. mapka níže.

Úpravy svislého i vodorovného dopravního značení budou provedeny v úterý 31.10. a ve středu 1.11. V místě prací bude po oba dny částečně omezen provoz.

Print Friendly, PDF & Email