V úterý 6.4. zahájil zhotovitel M-Silnice a.s. práce na opravě komunikace I/19 mezi Stříbrnými Horami a Keřkovem. Frézovala se obrusná konstrukční vrstva vozovky, aby bylo možné posoudit kde a v jakém rozsahu bude třeba provést sanaci dalších konstrukčních vrstev. Odkrytí ukázalo, že vozovka není v dobré kondici a sanace bude třeba provést na většině její plochy. Současně probíhá odtěžení kořenů, které podél vozovky zůstaly po předchozích těžbách, což je nutné k tomu, aby bylo možné upravit příkopy podél silnice.

Print Friendly, PDF & Email