Stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu běží podle stanoveného harmonogramu. Jde o největší dopravní stavbu na Vysočině za posledních pět let, kterou bychom chtěli ještě letos dokončit.

Výstavbu přes čtyři kilometry dlouhé a zcela nové komunikace, která je vedena složitým terénem, jsme zahájili v roce 2019. Díky ní dojde k propojení silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji a veškerá tranzitní doprava tak bude odvedena mimo centrum Havlíčkova Brodu.

V těchto dnech se intenzivně pracuje hlavně na obou koncích nového obchvatu, kde se už pokládá asfaltový povrch a také na výjezdových a nájezdových větvích mimoúrovňových křižovatek. Vedle toho se dokončují vrchní části na dvou nejdelších mostech, které mají délku cca 200 metrů.

Jen pro zajímavost, součástí stavby je celkem 10 mostních objektů, z toho 7 na silnici a 3 nad silnicí a k tomu jeden podchod. Na nově vznikajícím jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Termesivy a MÚK Skalka. Součástí je i jedna protihluková stěna o délce 62 metrů, nebo stovky metrů dlouhé a přibližně půl metru vysoké hrazení z nerezu, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů na vozovku. Stavba ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky, včetně řeky Sázavy. Také celkový objem zemních prací je výjimečný. Odkopáno bylo 469 tisíc m³ zeminy a v násypech jí je použito přes 194 tisíc m³.

Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a.s., M-Silnice a.s. a Porr a.s., které jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu staví za smluvených 1598,34 mil. korun bez DPH. Uvedení celé dopravní stavby do úplného provozu předpokládáme v druhé polovině letošního prosince.

Print Friendly, PDF & Email