Výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu uzavírají drobné dokončovací práce. Už 11. prosince se po nové trase silnice I/38 projedou motoristé historicky poprvé.

Práce v těchto dnech zahrnují instalaci svodidel na mostech, dohrabávky a dohutnění krajnic, dokončován je systém odvodnění a upravován je okolní terén. Kolem nové komunikace jsou postupně vysazovány desítky sazenic listnatých stromů, jako jsou habry, lípy nebo javory.

Budování 4124 m dlouhé a zcela nové komunikace jsme zahájili v roce 2019. Díky ní dojde k propojení silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji a tím pádem i k odvedení tranzitní dopravy mimo střed Havlíčkova Brodu.

Součástí stavby je celkem 10 mostních objektů, z toho 7 na silnici a 3 nad silnicí a k tomu jeden podchod. Motoristům budou k dispozici dvě mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Termesivy a MÚK Skalka. Pamatováno je i na ochranu přírody. Silnici lemuje stovky metrů dlouhé a přibližně půl metru vysoké hrazení z pozinkovaného plechu, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů na vozovku. Obchvat ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky, včetně řeky Sázavy. Celkový objem zemních prací je výjimečný. Odkopáno bylo 469 tisíc m³ zeminy a v násypech jí je použito přes 194 tisíc m³. Na vozovku bylo upotřebeno přes 40 tisíc tun asfaltové hmoty.

Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a.s., M-Silnice a.s. a Porr a.s., které provádí práce za 1598,34 mil. korun bez DPH. Slavnostní uvedení stavby do provozu chystáme v pondělí 11. prosince, v odpoledních hodinách.

Print Friendly, PDF & Email