Už druhým měsícem budujeme podél silnice I/37 u Škrdlovic a sousedního Stržanova na Žďársku protihlukové stěny. Práce jdou podle harmonogramu, který stanovuje dokončení stavby do pěti měsíců od jejího zahájení.

V těchto dnech se práce soustřeďují na budování základů protihlukové stěny. Betonují se vyvázané armatury a rovněž dochází k úpravě příkopů a okolního terénu.

Celková délka protihlukových stěn, stavebně rozdělených do čtyř úseků, bude 852 metrů a jejich výška se bude pohybovat v rozmezí 2.5 až 5 metrů. Protihlukové stěny budou z větší části transparentní, tedy průhledné, z tvrzeného plexiskla kombinované s betonovými prefabrikáty.

Dotčeným úsekem silnice I/37 projede podle posledního sčítání denně na 6 tisíc aut, včetně nákladních vozidel a kamionů. Tranzitní doprava se na intenzitě podílí přibližně jednou třetinou. Účelem nově budované stavby tedy bude obyvatele Škrdlovic a Stržanova ochránit před škodlivým hlukem.

Místem prací se projíždí kyvadlově a provoz usměrňuje speciálně proškolený pracovník. Rychlost je zde snížena ze 70 na 50 km/h.

Výstavbu protihlukových stěn u Škrdlovic a Stržanova zajišťuje firma Skanska a.s. Celkové náklady byly smluveny na 49.76 mil. Kč bez DPH. Předpokládané dokončení stavby je koncem letošního října.

Print Friendly, PDF & Email