Usazováním panelů vrcholí výstavba protihlukových stěn u Škrdlovic a sousedního Stržanova na Žďársku. V místě prací, na silnici I/37, platí omezení dopravy. Ve směru na Ždírec nad Doubravou je vedena zúženým jízdním pruhem a rychlostí omezenou na maximálně 50 km/h.

Do připravených pilotů se jeden po druhém nasouvají prefabrikované betonové panely. Každý z nich váží 3010 kilogramů přesně. Usazení jednoho trvá díky sehranosti týmu pracovníků necelých 15 minut. Panely přemisťuje jeřáb přímo z kamionu do pilotů, aby se šetřil pracovní prostor a celá akce neomezovala dopravu více než je nezbytně nutné.

Celková délka protihlukových stěn, stavebně rozdělených na čtyři části, bude 852 metrů a jejich výška se bude pohybovat v rozmezí od 2,5 do 5 metrů. Potřebu jejich výstavby vyvolala akustická studie, která prokázala nadlimitní hluk z dopravy v oblasti. Tímto úsekem silnice I/37 projede podle posledního sčítání na 6 tisíc vozidel každý den, z toho přibližně čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nově budované stavby je tedy ochránit obyvatele Škrdlovic a Stržanova před škodlivým hlukem.

Zhotovitelem je společnost SKANSKA a.s. Celkové náklady byly smluveny na 49,76 mil. Kč bez DPH. Předpokládané dokončení stavby je během tohoto měsíce.

Print Friendly, PDF & Email