Už za měsíc se hodláme pustit do čtyřměsíční rekonstrukce silnice I/23 mezi Kralicemi nad Oslavou až po hranici Vysočiny s Jihomoravským krajem. Předběžný termín zahájení rozsáhlé opravy byl stanoven na druhou polovinu srpna a předpokládané dokončení oprav je v prosinci letošního roku.

Jde o 5,1 kilometru dlouhý úsek silnice, která vykazuje vady. Objevují se v ní trhliny, jsou zde lokálně ulámané okraje vozovky. Našim cílem je tedy v první řadě starou vozku odfrézovat do hloubky 100 mm a ve dvou vrstvách vyměnit asfaltový povrch v celém úseku. Týkat se to bude i autobusových zálivů. Vedle toho opravíme systém odvodnění a vyčistíme příkopy.

Samotná rekonstrukce bude probíhat konkrétně v úseku Kralice nad Oslavou, od křižovatky se silnicí III/02327 na Horní Lhotice, až po hranici Vysočiny s Jihomoravským krajem. Denně touto trasou projede podle posledního sčítání dopravy na 5 tisíc aut. Našim původním záměrem bylo celý úsek rozdělit na dvě části a ty postupně opravit. Po dohodě s Policií ČR bylo nakonec s ohledem na bezpečnost silničního provozu rozhodnuto o úplné uzavírce celého úseku. V tuto chvíli jednáme s dotčenými subjekty, místními samosprávami a s Policií ČR o objízdných trasách.

Zhotovitelem rekonstrukce více než pěti kilometrů silnice I/23 mezi Kralicemi nad Oslavou až po hranici kraje je společnost COLAS CZ a.s. Ta z celkem devíti firem, které se v soutěži o veřejnou zakázku ucházely, podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Práce se zavázala provést za 46,04 mil. korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email