V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Osové Bítýšky na silnici I/37, kde je třeba dokončit pokládku živičných vrstev vozovky, propojit jednotlivé části obchvatu doposud křížené stávající komunikací a ve směru na Velkou Bíteš ho na ni napojit zpět, bude silnice I/37 mezi Osovou Bítýškou a Velkou Bíteší od 1.7.2021 uzavřena a veškerá stavební činnost bude probíhat za úplné uzavírky až do 31.8.2021, a to v závislosti na aktuálním postupu prací.

Řidiči tak musí počítat s převedením provozu na značené objízdné trasy. Tranzitní doprava, zejména těžká nákladní, bude jezdit po dálnici D1 na MÚK EXIT 141 V. Meziříčí -západ a dále po silnici II/602 a II/354 přes Netín do Ostrova nad Oslavou, kde se zpět napojí na silnici I/37. Osobní vozidla do 3,5t budou moci využívat jednosměrné objízdné trasy:

směr Velká Bíteš-Osová Bítýška: po sil. II/602 na Křeptovský Dvůr- dále po sil. II/390 na Osovou Bítýšku
směr Osová Bítýška – Velká Bíteš: po sil II/390 na Vlkov- a dále po sil. III/3791 na Velkou Bíteš

 

 

Print Friendly, PDF & Email