Už za pouhých šest dnů zprovozníme jednu z nejočekávanějších novostaveb Vysočiny za posledních pět let. Jde o novou trasu silnice I/38, která bude sloužit jako jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu.

V ulicích města se v těchto dnech instaluje svislé dopravní značení, které bude především řidiče tranzitní dopravy navádět na jihovýchodní obchvat. To se týká také příjezdu do města z klíčových směrů, kde jsou informativním dopravním značením osazovány portály. Tyto práce ovlivňují dopravu pouze lokálně a jsou prováděny za částečného omezení provozu v rozsahu maximálně několika desítek metrů na tzv. pracovní místo.

Zprovoznění jihovýchodního obchvatu se uskuteční v pondělí 11. prosince. Slavnostní akt, na který zveme i širokou veřejnost, začíná v 15:30 hod. v prostoru mimoúrovňové křižovatky Skalka.

Budování 4124 m dlouhé a zcela nové komunikace jsme zahájili v roce 2019. Díky ní dojde k propojení silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji a tím pádem i k odvedení tranzitní dopravy mimo střed Havlíčkova Brodu.

Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a.s., M-Silnice a.s. a Porr a.s., které provádí práce za 1598,34 mil. korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email