V Osové Bítýšce úspěšně pokračujeme s úpravou křižovatky silnice II/390 s někdejší trasou I/37. Stavební akce volně navazuje na před dvěma lety vybudovaný obchvat obce.

Naším cílem je úprava křižovatky o pěti větvích v Osové Bítýšce podle projektové dokumentace. Během následujících týdnů tedy upravíme zejména sklonové poměry komunikace, aby odpovídala současné dopravní situaci i normám a aby zde také byla zajištěna bezvadná funkce odvodňovacího systému. Rovněž počítáme s obnovou svislého i vodorovného dopravního značení.

Křižovatkou projede podle posledního sčítání dopravy každý den téměř 2000 vozidel. V tuto chvíli je původní vozovka odfrézovaná a dochází k pokládce mechanicky zpevněného kameniva. I když jsme před dvěma lety uvedli do provozu vybudovaný obchvat, stále zůstává původní trasa I/37 vedoucí centrem obce v naší správě.

Celý prostor rekonstruované křižovatky je pro veškerou dopravu uzavřen. Objízdné trasy vedou po místních komunikacích a jsou řádně vyznačeny. Autobusová doprava je vedena v obou směrech po náhradní trase přes Spořilov – Habeš – Kozí až obecní úřad. Zároveň byla dočasně zrušena autobusová zastávka U Mezlíkových a autobusová zastávka U kostela byla přesunuta před obecní úřad.

Zhotovitelem je společnost COLAS CZ a.s., která se k rekonstrukci křižovatky zavázala za 4,77 mil. korun. Dokončení stavby a její plné uvedení do provozu plánujeme do konce září.

Print Friendly, PDF & Email