V těchto dnech vrcholí veřejná soutěž na zhotovitele rozšíření odpočívky Mikulášov na cca 95. km dálnice D1. Lhůta pro podání nabídek vypršela a hodnotící komise teď jednotlivé nabídky účastníků tendru pečlivě posuzuje.

Do tendru se přihlásily celkem 4 firmy, jejichž nabídky se pohybují v rozmezí od 198,20 do 208,80 mil. Kč bez DPH, přičemž hodnota veřejné zakázky byla odhadnuta na 180,00 mil. Kč bez DPH. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 30. 1. 2024. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a nakonec vypršel 28. 3. 2024.

Odpočívka Mikulášov na Vysočině nabízí motoristům na cca 95. km po obou stranách dálnice D1 možnost zastavení, odpočinku, občerstvení či doplnění pohonných hmot. V rám­ci návrhu rozšíření byly zásadním limitem majetkové poměry v území a rovněž snaha nezasahovat do zmo­dernizované dálnice.

Odpočívka nemá typovou podobu, a to právě kvůli omezeným prostorovým možnostem a zacho­váním stávajících čerpacích stanic. I přesto jsou ale dodrženy zásady standartních řešení, a to zejména jedno­směrný průjezd odpočívkou a oddělení jednotlivých typů vozidel. Oboustranná odpočívka je na dálnici D1 napojena po­mocí odbočovacích a připojovacích pruhů, kdy tato připojení zůstanou zachována.

V rámci rozšíření bude doplněn mo­biliář, včetně zastřešených posezení. Pro rodiny s dětmi bude na pravé odpočívce (ve směru na Brno) v docház­kové vzdálenosti od čerpací stanice a restaurace zří­zeno dětské hřiště. Pro zlepšení celkového vzhledu a zlepšení mikroklima budou v odpočin­kové zóně vysázeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními.

Obě odpočívky budou taktéž oploceny, a to po celém obvodu. Oplocení bude navazovat na oplocení dálnice. Celý prostor bude vybaven novým veřejným LED osvětlením.

Pro zlepšení využití kapacity stání budou odpočívky vybaveny systémem pro sledování obsazenosti a telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad. V rámci toho bude zřízen i kamerový dohled.

Plán rozšíření odpočívky Mikulášov počítá s navýšením kapacity stání ve směru na Brno u kamionů z 15 na 20 míst, u osobních aut z 62 na 69 míst, a navíc zde nově vzniknou 4 stání pro autobusy. Ve směru na Prahu dojde k navýšení kapacity pouze u stání pro nákladní auta a to z 8 na 28 míst. Stavební úpravu bychom chtěli letos zahájit a odpočívku rozšířenou o cca 1 hektar plochy uvést do plného provozu v příštím roce.

Print Friendly, PDF & Email