Připravujeme rekonstrukci mostu přes potok Brtnici na silnici I/23 v Předíně (okr. Třebíč). Jedná se o most o jednom poli, jehož nosná konstrukce je tvořena 12 nosníky ŽMP-62 délky 6 metrů. Spodní stavba sestává z masivních železobetonových opěr, na které navazují rovnoběžná křídla. Na základě provedeného diagnostického průzkumu mostu bylo rozhodnuto o jeho demolici a stavbě nové mostní konstrukce v původní poloze. Výstavba je plánovaná za vyloučeného provozu po mostě s převedením na provizorní komunikaci, jejíž výstavba bude předcházet pracovní činnosti na samotném mostě. Po provizorní komunikaci bude doprava veden jednosměrně s kyvadlovým řízením pomocí světelné signalizace.

 

Aktuálně hodnotící komise vyhodnocuje nabídky na zhotovitele díla podané v rámci veřejného výběrového řízení. Nejnižší cenová nabídky činí 7 776 890,-Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 16 týdnů od převzetí staveniště. Výstavbu nového mostního objektu bychom rádi zahájili v průběhu 2 čtvrtletí tohoto roku, abychom ho nejpozději na podzim předali zpět do užívání řidičům.

 

Print Friendly, PDF & Email