Právě jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby přeložky silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou. Stavbu chceme zahájit v příštím roce a jejím hlavním účelem bude zklidnění dopravy ve městě.

Stavba přeložky je v celé své délce 692 m navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Její začátek je umístěn do středu nové okružní křižovatky na Jihlavské ulici. Poté trasa pokračuje jihovýchodním směrem dvěma protisměrnými kruho­vými oblouky. Následně se trasa stáčí na východ opět pomocí kruhového oblouku. Konec přeložky je uprostřed druhé okružní křižovatky na ulici Brněnská.

Zhruba polovina trasy (blíže k Brněnské ulici) vznikne na území, které je v současnosti využívané pro ze­mědělské potřeby. První část tvoří především plochy pro skladování či skládkování materiálů (kovošrot). Mezi objekty je i obchod s koberci či řadové garáže. Po dokončení bude úsek navazovat na již zprovoz­něnou propojku ulic Brněnská a Jamská.

Předpokládaná hodnota díla je 118,39 mil. Kč bez DPH. Doba pro dokončení stavby byla stanovena na maximálně 470 kalendářních dní. Hlavními kritérii pro výběr zhotovitele jsou nabídková cena, délka záruční doby a doba pro dokončení stavby, a to v tomto pořadí. Zhotovitele chceme vybrat do poloviny prosince.

 

Print Friendly, PDF & Email