Právě bylo uzavřeno podávání nabídek pro opravu silnice I/19 a silnice I/34 na dopravním okruhu Pelhřimova. O veřejnou zakázku se ucházejí 3 subjekty.

Jedná se o plánovanou povrchovou oprava stávající silnice I/19 a silnice I/34 dle zpracované projektové dokumentace. Rekonstrukce silnice I/19 je navržena v km 142,903 (mostní závěr) až po km 143,009, tedy v délce cca 100 m. Rekonstrukce silnice I/34 je navržena v km 85,372 – 86,123, to znamená v délce cca 860 m.

Konkrétním místem oprav bude lokalita v blízkosti Radětínského rybníka na severním okraji města, kde se obě silnice střetávají. Podle posledního sčítání dopravy projede tímto místem každý den až 13,5 tisíce vozidel, z toho přibližně 3 tisíce tvoří nákladní a kamionová doprava. Celou akci si vyžádal aktuální stav vozovky v těchto místech, která podle provedené diagnostiky vykazuje řadu vad. Mezi jinými jde o ulámané krajnice, či hloubkovou korozi vozovky. Oprava na silnici I/19 se bude týkat rovněž objektů dešťové kanalizace.

Ve veřejné soutěži se o zakázku s předpokládanou hodnotou 27,86 mil. Kč bez DPH uchází celkem 3 firmy. Jejich nabídky se pohybují v rozmezí od 24,78 do 27,81 mil. Kč bez DPH. Hodnotící komise teď bude jednotlivé nabídky posuzovat a krom jiného bude prověřovat reference jednotlivých firem.

Maximální doba pro zprovoznění celého opraveného úseku byla stanovena na 77 kalendářních dnů. Oprava tedy v tomto roce bude nejen zahájena, ale i dokončena.

Print Friendly, PDF & Email