Formou veřejné soutěže jsme vybrali firmu, která odstraní nevyhovující nadjezd nad dálnicí D1, poblíž Řehořova, části městyse Kamenice na Vysočině. Demolice si vyžádá omezení provozu na dálnici během jednoho víkendu.

Jedná se o mostní objekt ev. č. DN1-161.1, který je situován nad dálnicí v km cca 127. Postaven byl v roce 1979 a primárně sloužil k přesunu zemědělských strojů z Řehořova na pole na opačné straně dálnice.

Na základě provedeného diagnostického průzkumu v roce 2022 je mostní objekt zařazen k demolici z důvodu špatného technického stavu. Hodnoty zatížitelnosti jsou tak malé, že most není schopen v budoucnu přenášet zatížení současného silničního i zemědělského provozu.

Jde o most se vzpěradlovým rámem o třech polích s táhlem, dodatečně předpjatý. Funkci dilatačních závěrů plní dlážděné pruhy o šířce 1 m ve vozovce. Nosná konstrukce je provedena o třech polích z prefabrikovaných segmentů. Rozpětí polí je 10,5 + 30,5 + 12,5 m. Délka jednotlivých prefabrikovaných segmentů je 3 m. Nosná konstrukce je předepnuta systémem kabelů podélného předpětí. Její povrch je opatřen vrstvou vyrovnávacího betonu tloušťky 40 až 90 mm. Stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce je špatný, použitelnost je dána stupněm 5 a to znamená „nepoužitelné“.

Formou veřejné soutěže byla pro demolici vybrána společnost MROZEK a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provede za 2,45 mil. Kč bez DPH. Tendru se zúčastnilo celkem 6 firem.

Předpokládaný termín demolice je v druhé polovině ledna. Práce si vyžádají omezení provozu na dálnici D1 na jeden víkend s tím, že během jedné noci dojde k úplné uzavírce. V tuto chvíli probíhají jednání o objízdných trasách. O jejich vedení a přesném termínu akce budeme s předstihem informovat.

Print Friendly, PDF & Email