V uplynulých dnech jsme formou veřejné soutěže vybrali zhotovitele oprav komunikace I/23 mezi městysem Stará Říše a osadou Kasárna. Práce provede společnost IMOS Brno a.s. za smluvených 41 mil. korun bez DPH. Do tendru se přihlásilo celkem šest firem a zhotovitele jsme zvolili na základě nejvýhodnější ekonomické nabídky.

Délka úseku, který máme v plánu opravit, je přibližně 2,5 kilometru. Konkrétně jde o část od mostu s evidenčním číslem 23-028 na Sedlatickém potoce u Staré Říše až po okružní křižovatku silnic I/23 a I/38 u osady Kasárna.

Povrch vozovky vykazuje značné opotřebení, je v něm velké množství trhlin, které místy přechází do hloubkové koroze. Diagnostický průzkum prokázal, že lokálně se pod silnicí nacházejí i skryté výdutě. V celém úseku je možné spatřit olámané krajnice, výtluky a v neposlední řadě i velké množství vysprávek různého stáří a charakteru.

V plánu je tedy starou vozovku odfrézovat do hloubky 40 – 160 mm a položit nové asfaltové vrstvy. V některých místech, mimo obce, dojde ke sjednocení šířky vozovky. Současně budou upraveny krajnice do předepsaného sklonu 8%, pročištěny silniční příkopy a propustky.

Práce budou rozděleny na dvě etapy. Nejprve přijde na řadu úsek Stará Říše – Markvartice a pak Markvartice – Kasárna. V těchto dnech se s místními samosprávami, dotčenými subjekty a Policií ČR projednávají objízdné trasy, protože opravované úseky budou po dobu oprav zcela uzavřeny. Předpokládané zahájení prací na silnici I/23 mezi městysem Stará Říše a osadou Kasárna je v druhé půlce července s tím, že hotovo by mělo být za 21 týdnů.

Print Friendly, PDF & Email