V těchto dnech začínáme vyhodnocovat nabídky firem, které se zúčastnily veřejné soutěže na stavbu přeložky silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou. Do tendru se jich se přihlásilo 6.

V loňském roce došlo hned ke dvěma zásadním krokům pro uskutečnění stavby. Zatímco v dubnu jsme získali stavební povolení, v listopadu jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele, jehož výsledek bude znám v následujících týdnech.

Předpokládaná hodnota díla je 118,39 mil. Kč bez DPH. Hlavními kritérii pro výběr zhotovitele, na které bude brát hodnotící komise zřetel, jsou nabídková cena, délka záruční doby a doba pro dokončení stavby, a to v tomto pořadí.

Tendru se účastní celkem 6 subjektů, které podaly své nabídky v rozmezí od 112,78 do 141,58 mil. Kč bez DPH. Hodnotící komise teď bude prověřovat jejich reference a posuzovat nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Stavba přeložky silnice I/37 ve Žďáru nad Sázavou je v celé své délce 692 m navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Její začátek je umístěn do středu nové okružní křižovatky na Jihlavské ulici. Poté trasa pokračuje jihovýchodním směrem dvěma protisměrnými kruho­vými oblouky. Následně se trasa stáčí na východ opět pomocí kruhového oblouku. Konec přeložky je uprostřed druhé okružní křižovatky na ulici Brněnská.

Zhruba polovina trasy (blíže k Brněnské ulici) vznikne na území, které je v současnosti využívané pro ze­mědělské potřeby. První část tvoří především plochy pro skladování či skládkování materiálů (kovošrot). Mezi objekty je i obchod s koberci či řadové garáže. Po dokončení bude úsek navazovat na již zprovoz­něnou propojku ulic Brněnská a Jamská.

Stavbu chceme letos zahájit a její dokončení je naplánováno v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email