Na silnici I/37 u Škrdlovic a sousedního Stržanova začínáme s přípravou výstavby protihlukových stěn. Na místě momentálně probíhají terénní úpravy. Bagrem se odstraňuje zemina od okraje vozovky do hloubky přibližně 1,3 metru pod její úroveň.

Pracujeme za plného provozu s tím, že v místě pohybu techniky je doprava vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízena semafory. Všem motoristům děkujeme za trpělivost a respektování dopravního značení.

Potřebu výstavby protihlukových stěn vyvolala akustická studie, která prokázala nadlimitní hluk z dopravy v oblasti. Dotčeným úsekem silnice I/37 projede podle posledního sčítání denně na 6 tisíc aut, včetně nákladních vozidel a kamionů. Účelem nově budované stavby tedy bude obyvatele Škrdlovic a Stržanova ochránit před škodlivým hlukem.

Celková délka protihlukových stěn, stavebně rozdělených do čtyř úseků, bude 852 metrů a jejich výška se bude pohybovat v rozmezí 2,5 až 5 metrů. Protihlukové stěny budou z větší části transparentní, tedy průhledné, kombinované s betonovými úseky.

Výstavbu protihlukových stěn u Škrdlovic a Stržanova zajišťuje firma Skanska a. s. Celkové náklady byly smluveny na 49,76 mil. Kč bez DPH. Předpokládané dokončení stavby je koncem října 2023.

Print Friendly, PDF & Email