Pro řidiče jsme vytipovali několik rizikových míst na dálnici a silnicích I. tříd v Kraji Vysočina, kde v období zimní údržby, které trvá vždy od 1. listopadu do 31. března roku následujícího, může řidičům hrozit zvýšené nebezpečí při pohybu po komunikaci vyvolané aktuálními klimatickými podmínkami. V mapě jsou uvedená místa nebo úseky, kde lze i přes preventivní opatření (např. zásněžky) a realizovanou zimní údržbu očekávat možné komplikace ve sjízdnosti z důvodu silného větru a tvorby sněhových jazyků nebo závějí na vozovce nebo jejího namrzání z důvodu vlhkosti a kolísání teplot. 

Uvedená mapa není, a ani nemůže být úplným výčtem. Má pouze vypíchnout ta místa v kraji, kde k uvedeným jevům za určitých podmínek na základě dosavadních zkušeností dochází. Současně by měla účastníkům silničního provozu připomenout, že takové jevy vznikají často nenadále a často i na krátkých úsecích, např. mostech. Obecně mimo mostů je z důvodu namrzání třeba věnovat zvýšenou pozornost i při průjezdu zastíněnými lesními úseky nebo mlze. Na nafoukaný sníh na vozovce se pak řidiči musí připravit v otevřené krajině. Každopádně nezbytné je přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky a dostatečně předvídat. Tomu by mohli napomoci i tyto informace.

Mapa je ke stažení ZDE.

 

Print Friendly, PDF & Email