Letos poprvé jsme desítky výtluků na silnicích I. třídy na Vysočině opravili za pomocí nové mikrovlnné technologie. Její nesporná výhoda spočívá v tom, že je možné ji použít v kterémkoliv ročním období a při teplotách až do -5 °C. Oprava výtluku přitom vydrží mnohem déle.

Konkrétním místem pro testování se staly silnice na Havlíčkobrodsku. Zde bylo opraveno celkem 55 výtluků, přičemž plocha toho největšího měřila 60 x 80 cm. Dva z výtluků byly opraveny na mostech, a to na silnici I/34 u České Bělé a v Michalovicích, bez toho, aby došlo k poškození hydroizolace.

Hlavní devizou mikrovlnné technologie je fakt, že její použití není limitováno klimatickými podmínkami. Navíc není závislá na dodávkách teplé asfaltové směsi z obaloven, které mají v zimě sezónní odstávku dodávek, ani na méně trvanlivé studené balené asfaltové směsi. Díky novému postupu se při opravách netvoří žádné spáry, do nichž by mohla pronikat voda.

Mikrovlnný cestář FT3+ (stroj, který pracuje na principu mikrovlnného ohřevu) dokáže šetrně ohřát směs asfaltu a kameniva, z níž je tvořena vozovka, na technologickou teplotu 120 až 160 °C. Během tohoto procesu změkne asfaltové pojivo na hranici neporušené vozovky a výtluku, ale nedojde k jeho poškození. Následně se do opravovaného místa přidává přesně nadávkovaná nová asfaltová směs, také ohřátá mikrovlnným zářením, a vše se zhutní. Nová směs se přirozeně prolne s původní vozovkou a zacelí výtluk bez vzniku spáry a výrazné změny vlastností původního a doplňovaného povrchu.

Stav provedených oprav výtluků bude nyní sledován a analyzován s cílem zjistit, kde a jakým způsobem pro nás na Vysočině bude případné používání této technologie nejpřínosnější.

Opravy provedla společnost FUTTEC a.s. za 484 tis. bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email