Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako správce dálnic a silnic I. tříd v Kraji Vysočina, zajišťuje zimní údržbu na 93 kilometrech dálnice D1 a 429,4 km silnic I. tříd na území kraje. Jedná se o 10,3 % z celkové délky silniční sítě na Vysočině. Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Cílem zimní údržby je podle pořadí důležitosti zmírnit závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací, přičemž organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do prvního pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                             

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Pro údržbu silnic I. tříd v kraji je připraveno 54 sypačů, 5 sněhových fréz, 11 šípových pluhů a 18 nakladačů. Většina silnic se udržuje chemicky, tedy solankou, případně chloridem vápenatým CaCl2 a pouze k údržbě necelých 7 kilometrů je používán inertní posypový materiál. Pro tyto účely je připraveno 21 170 tun soli a 11 300 tun inertního materiálu. 

Na dálnici D1 na území Kraje Vysočina provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím SSÚD Bernartice (úsek km74-93,9 a dále STC část D1), SSÚD Velký Beranov (úsek km92,7-140,5) a SSÚD Domašov (úsek km141,5-167 a dále jihomoravská část D1)Pokud jde o techniku, tak do akce je na všech těchto střediscích připraveno celkem 7 nakladačů, 30 sypačů s radlicí, 1 šípový pluh a 7 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje.  

SSÚD Bernartice má k dispozici 1460t soli, 13t solanky, 66t CaCl2 (chlorid vápenatý)
SSÚD Velký Beranov disponuje 3113t soli, 10t solanky, 24,78t CaCl2 (chlorid vápenatý)
SSÚD Domašov má aktuálně 2069t soli, 36t solanky, 74,8t CaCl2 (chlorid vápenatý)

Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z silničních meteorologických stanic i ze snímačů umístěných přímo ve vozovkách. Součástí systému je i srážkový radar. Zároveň mohou vyhodnocovat krátkodobou, střednědobou, i liniovou předpověď ČHMÚ pro inkriminovaný úsek dálnice. Další dispečerská stanoviště řídí údržbu ve stanovených oblastech údržby na silnicích I. tříd.

Print Friendly, PDF & Email