Právě začalo výběrové řízení na zhotovitele opravy silnice I/38, obchvatu Jihlavy, hlavního tahu ve směrech Znojmo a Havlíčkův Brod. Při výběru firmy, která se zakázky ujme, bude hrát roli nejen cenová nabídka, ale především smluvená doba zprovoznění opravené komunikace.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice I/38 v úseku od severozápadní části města Jihlava, mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s ulicí Jiráskova, až takřka po okružní křižovatku u zahrádkářské osady Ráj včetně přidružených větví mimoúrovňového křížení a povrchu v Jihlavském tunelu. Celková délka rekonstruovaného úseku je 4 706 m. Začátek je v km 166,010 liniového staničení a konec úseku je v km 170,716. Rekonstrukce silnic bude provedena v souladu s diagnostikou vozovky, která prokázala četné vady.

Rekonstruovat se budou rovněž navazující větve mimoúrovňového křížení. Vyměňovat se v rámci této akce budou také mostní závěry a ložiska na dvou mostech na trase. Projekt zahrnuje rovněž výměnu protihlukové stěny a svodidel.

V průběhu celé opravy plánujeme omezit provoz pouze částečně s tím, že veden bude vždy volným jízdním pásem, na kterém se nebude pracovat. Toto bude ovšem teprve věcí jednání v rámci uzavírkové komise, která povedeme s Krajem Vysočina, městem Jihlava a PČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 161,68 mil. Kč bez DPH a maximální doba pro zprovoznění byla projektantem stanovena na 126 kalendářních dní. Zahájení opravy předpokládáme se začátkem letních prázdnin.

Print Friendly, PDF & Email