Již zítra ve středu 24. dubna 2024 zahajujeme práce na sanaci svahu po kterém je vedena silnice I/19 u obce pohled na Havlíčkobrodsku. Akci bude provázet úplná uzavírka.

Předmětem veřejné zakázky je lokální sanace svahu, po němž je vedena silnice I/19. Ten se nachází na výjezdu z obce Pohled směr Přibyslav. Kvůli náhlým geologickým změnám se svah začal sesouvat, což má negativní dopad na vozovku, která je po něm vedena. Geologický průzkum prokázal smykové poruchy v podloží a stav byl označen jako havarijní.

Od července loňského roku proto bylo rozhodnuto o částečném omezení provozu v těchto místech. Doprava je zde vedena po jízdním pásu dále od okraje svahu, řízena je kyvadlově, semaforem. Každý den tudy projede na 1 700 vozidel, z toho přibližně 12% tvoří nákladní doprava.

Od zítřejších ranních hodin si akce s ohledem na zdejší profil silnice, a především kvůli samotné činnosti na sanaci svahu vyžádá úplnou uzavírku. Motoristická veřejnost bude naváděna na objízdné trasy dočasným dopravním značením. Objízdné trasy byly v rámci uzavírkové komise stanoveny zvlášť pro vozidla do 3,5 t a zvlášť pro vozidla nad 3,5 t.

Objízdné trasy:

Vozidla do 3,5t: I/19 – Stříbrné Hory – III/03421 – I/34 (Obousměrně)

Vozidla nad 3,5t: I/34 – Ždírec nad Doubravou – I/37 – Žďár nad Sázavou – I/19 – Přibyslav (Obousměrně)

Zhotovitelem je společnost Silnice Čáslav s.r.o., která se zavázala k provedení prací za 2,87 mil. Kč bez DPH. Doba pro uvedení do provozu byla smluvena na 28 kalendářních dní.

Print Friendly, PDF & Email