Na silnici I/19 probíhá oprava této komunikace již od 6.4. mezi Stříbrnými Horami a Simtany a to za úplné uzavírky tohoto úseku a vedením dopravy po objízdných trasách. Na průtahu Pohledu pak město realizuje výstavbu kanalizace a komunikace je i zde neprůjezdná. S dalšími dvěma opravami jsme začali v 2. polovině minulého týdne.

V Novém Městě na Moravě jsem začali s frézováním starých zpevněných asfaltových ploch v ulici Brněnská. Jedná se o 350 metrů dlouhý úsek od křižovatky s ulicí Masarykova a dále směrem do kopce k okraji města ve směru na  Bystřici nad Pernštejnem. Po frézování bude nutné provést výškovou úpravu pokopů a mříží kanalizace a aplikovat spojovací postřik, který umožní pokladnu nové asfaltocementové obrusné vrstvy. Vše ukončí obnova vodorovného dopravního značení.
Pracuje se za provozu vždy v jedné polovině komunikace, což znamená, že v místě prací je provoz volným jízdním pruhem řízen kyvadlově světelnou signalizací. Při průjezdu inkriminovaným místem musí řidiči počítat se zdržením v řádu několika minut. Předpokládáme, že by oprava měla být ukončena nejpozději v průběhu příštího týdne v závislosti na aktuálním počasí a potupu prací.

Ve čtvrtek v minulém týdnu začali práce na opačné straně kraje, kde opravujeme průtah obcí Kámen na Pelhřimovsku na silnici I/19H. V souvislosti se zprovozněním obchvatu obce, je třeba dát komunikaci, která ji protíná, do odpovídajícího stavebně-technického stavu, který nebude bránit jejímu převedení na nového majetkového správce. Oprava je plánovaná ve 3 etapách, z nichž 2 budou realizovány za úplné uzavírky a doprava bude přesměrovaná na značené objízdné trasy. V I. etapě, která nyní probíhá za provozu, bude realizováno odfrézování starých konstrukčních vrstev,  očištění krajnic a příprava napojení. V souvislosti s opravou nepočítáme s žádnými většími komplikacemi v dopravě a uvedení komunikace zpět do provozu předpokládáme koncem dubna 2021. 

 

Print Friendly, PDF & Email