Dnešním dnem byla zahájena úprava nepřehledné křižovatky silnice I/19 – ulice Revoluční a ulice Přibyslavské na průtahu obcí Pohled na Havlíčkobrodsku. Stavební operaci provází úplná uzavírka. Motoristické veřejnosti jsou k dispozici vyznačené objízdné trasy.

Práce započaly demolicí rodinného domku na nároží křižovatky, který brání motoristům v rozhledu a zužuje profil silnice I/19 přímo v zatáčce. ŘSD s.p. rodinný dům od jeho majitele vykoupilo. Následoval záchranný archeologický průzkum, který spočíval v provedení sond v jeho základech a na pozemku v jeho blízkosti. Průzkum nepřinesl výjimečné objevy, pouze datoval původní výstavbu domu do 18. století a potvrdil osídlení oblasti již v dobách středověku.

Suť z demolovaného objektu bude svážena na skládku a bude ekologicky zlikvidována. Její celkové množství je odhadováno na 600 tun. Následovat budou přeložky inženýrských sítí nebo práce na systému odvodnění.

V rámci úprav dojde k zvětšení poloměru směrového oblouku hlavní silnice I/19. Navrhovaný oblouk o poloměru 20 m je doplněn o oboustranné přechodnice délky 15 m. V prostoru křižovatky dojde k rozšíření jízdních pruhů ze 3 m na 5,75 m na vnitřní straně oblouku a 5,3 m na vnější straně oblouku. Celková šířka zpevnění mezi obrubami dosahuje podle projektu hodnoty 11,55 m.

Rozšíření jízdních pruhů v křižovatce přinese bezpečnější průjezd vozidel. Denně jich tudy projede okolo sedmnácti set, z toho jde z cca 17% o nákladní auta a kamiony. Stávající křižovatka svým současným uspořádáním již nevyhovuje dnešnímu dopravnímu významu a zatížení. Jedná se zejména o nevyhovující směrové trasování a s tím spojené nevyhovující uspořádání uličního prostoru. Šířka komunikace neumožňuje bezpečné vyhnutí vozidel ve směrovém oblouku z důvodu absence rozšíření jízdních pruhů.

Práce provází celková uzavírka, která místně i časově navazuje na dokončenou sanaci svahu na silnice I/19 za obcí, směr Přibyslav. Uzavírkovou komisí byly schváleny objízdné trasy zvlášť pro osobní a zvlášť pro nákladní dopravu, která je vedena výhradně po silnicích I. třídy.

Vedení objízdných tras:

Vozidla do 3,5t: I/19 – Stříbrné Hory – III/03421 – I/34 (Obousměrně)

Vozidla nad 3,5t: I/34 – Ždírec nad Doubravou – I/37 – Žďár nad Sázavou – I/19 – Přibyslav (Obousměrně)

Náhrada za trasu Dlouhá Ves – Pohled: Dlouhá Ves – III/03810 – I/19 – Přibyslav (Obousměrně)

Zhotovitelem je společnost SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., která z celkem 5 uchazečů o tuto veřejnou zakázku podala v rámci tendru nejvýhodnější ekonomickou nabídku a dílo provede za 4,44 mil. Kč bez DPH. Uvedení křižovatky do plného provozu plánujeme v půlce srpna.

Print Friendly, PDF & Email