Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jsme zažádali o vydání stavebního rozhodnutí na akci  „I/34 Ždírec nad Doubravou – Benátky“  3155 metrů dlouhý úsek mezi koncem Města Ždírec n. Doubravou a hranicí Kraje vysočina a Pardubického kraje je již třeba opravit, neboť stav povrchu vozovky je hodnocen klasifikačním stupněm 5- havarijní.

Náprava stávajícího stavu si vyžádá zejména odfrézováním stávajících asfaltových vrstev v tl. 120 mm a pokládkou dvou nových asfaltových vrstev (ložná + obrusná) v odpovídající tloušťce. V některých úsecích budou provedeny lokální sanace vozovky, spočívající v odstranění stávající konstrukce vozovky s výměnou zemin v aktivní zóně a následnou pokládkou nových vozovkových vrstev. Šířky vozovky i její niveleta (výšková úroveň) zůstávají zachovány. V celém opravovaném úseku silnice budou pročištěny stávající odvodňovací příkopy, trubní propustky pod silnicí I/34 i pod sousedními sjezdy a opravovat se budou i jejich čela. Dojde rovněž na opravu nezpevněných krajnic a obnovu vodorovného dopravního značení. 

 

Print Friendly, PDF & Email