V úterý 31.8.2021 dopoledne jsme v režimu předčasného užívání stavby a za účasti generálního ředitele ŘSD, představitelů Kraje Vysočina, městysu Osová Bítýška a zhotovitele IMOS Brno a dalších hostů slavnostně uvedli do provozu 2834 metrů dlouhý obchvat Osové Bítýšky na silnici I/37. Okolo 17:00 hod. byl pak obchvat jako celek předán s měsíčním předstihem řidičům a doprava byla převedena z objízdných tras zpět na silnici I. třídy.

Stavba spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj za 214 mil. Kč bez DPH přesune veškerou tranzitní dopravu mimo obec, což zlepší bezpečnostní silničního provozu, povede k výraznému snížení hluku a exhalací z dopravy a celkově zvýší kvalitu života občanů.

Dokončovací práce a předávaní jednotlivých stavebních objektů bude probíhat i nadále až do jara příštího roku. Tyto činnosti by však již do plynulosti provozu výrazněji zasáhnout neměly.

„Silnice I/37 v okolí Osové Bítýšky je nyní pro řidiče výrazně bezpečnější. Nově vedená trasa se vyhýbá zastavěnému území obce a došlo také k odstranění několika nehodových míst. U staré silnice byly problematické zejména příliš malé poloměry směrových oblouků, v rámci stavby tedy došlo k narovnání komunikace, aby byla umožněna plynulejší a bezpečnější jízda,“ uvedl k nově zprovozněné stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl

Print Friendly, PDF & Email