I/3 Hubenov – Kaplice

I/3 Hubenov – Kaplice

Dnes byly zahájeny práce na opravě silnice I/3 mezi Kaplicí a Hubenovem na zhruba 2,5 kilometru dlouhém úseku hlavního tahu na hranice s Rakouskem. Vozovka v řešeném úseku už vykazuje řadu závad jako například mozaikové a síťové trhliny, které spolu s plošnými...
Most v Chýnově projde opravou

Most v Chýnově projde opravou

V pondělí 8. 4. budou zahájeny práce na opravě mostu u Podhradského rybníku v Chýnově na silnici I/19. Stávající most na původní trase silnice I/19 byl dle provedených mostních prohlídek hodnocen jako „V – špatný“ a samotná mostní konstrukce už vykazuje řadu závad,...