D11 MÚK Beranka

D11 MÚK Beranka

Stavební povolení vydané Ministerstvem dopravy ČR na část stavebních objektů připravované stavby nové mimoúrovňové křižovatky v km 3,2 dálnice D11 nabylo právní moci. Jedná se o jedno ze 3 stavebních povolení, o které jsme zažádali. Stavební povolení vydané...
D6 Krupá přeložka

D6 Krupá přeložka

Na obchvatu Krupé na Rakovnicku jsme v trase budoucí dálnice D6 zahájili výstavbu mostu (estakády) v délce 805 metrů, jehož nosná konstrukce bude mít 23 polí. Prvním krokem  je realizace založení jeho spodní stavby. To je v tomto případě pilotové a v celé délce ho...