I/3 Miličín průtah, oprava komunikace

I/3 Miličín průtah, oprava komunikace

Máme stavební povolení pro realizaci opravy povrchu a odvodnění silnice I/3 na průtahu Miličínem na Benešovsku a v současné době již probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele s aktuálním termínem podání nabídek 24.2.2023. Jedná se o společnou investiční akci s...
I/38H Kolín průtah, oprava povrchu

I/38H Kolín průtah, oprava povrchu

V rámci přípravy opravy povrchu silnice I/38H na průtahu Kolínem jsme v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. Vybíráme celkem z 10 nabídek a předpokládáme, že smlouvu o dílo se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější ekonomickou nabídku,...
D5 PHS Bavoryně

D5 PHS Bavoryně

Z  nabídek 5 uchazečů o zhotovení novostavby a přestavby stávající protihlukové stěny na dálnici D5 u Bavoryně jsme vybrali tu, kterou předložilo sdružení „S – V sdružení pro PHS“ jehož správcem je společnost Samson Praha s.r.o. Sdružení bude stavbu realizovat za...
D1 PHS Hulice

D1 PHS Hulice

Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu postavíme novou 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu (dále PHS) podél obce Hulice (okr. Benešov). Stavba nové PHS, která vychází z požadavků zpracované hlukové studie, naváže na stávající stěnu. V místě...
D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako...