D6 Krupá přeložka

D6 Krupá přeložka

Na obchvatu Krupé na Rakovnicku jsme v trase budoucí dálnice D6 zahájili výstavbu mostu (estakády) v délce 805 metrů, jehož nosná konstrukce bude mít 23 polí. Prvním krokem  je realizace založení jeho spodní stavby. To je v tomto případě pilotové a v celé délce ho...
D8 PHS Všestudy, rekonstrukce

D8 PHS Všestudy, rekonstrukce

Ze 6 nabídek jsme vybrali zhotovitele rekonstrukce stávající dřevěné protihlukové stěny na dálnici D8 u Všestud na Mělnicku. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost M-Silnice, která rekonstrukci provede za 92 mil. Kč bez DPH.  Rekonstrukcí reagujeme na...
I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

2. stavba obchvatu Mělníka na silnici I/9, I/16 momentálně probíhá v souladu se schváleným harmonogram. Ve zkušebním provozu je okružní křižovatka propojující hlavní trasu obchvatu se stávající silnicí I/9, která byla v úseku napojení přeložena. V hlavní trase...