Opravy mostů v roce 2020 a výhled na 2021

Opravy mostů v roce 2020 a výhled na 2021

Ve Středočeském kraji bylo k 1.7.2020 ve správě ŘSD ČR celkem 652 mostů. Z tohoto počtu je jich 402 na dálnicích a 250 na silnicích I. tříd. Součet délek všech 652 mostů činí 31,99 kilometru. V 2. polovině roku 2020 se počet navýšil o mosty na nových úsecích silnic a...