Ve středočeské části dálnici D1 v kilometru 52 ve směru na Prahu jsme připravení modernizovat a rozšířit další odpočívku. Odpočívka Střechov je jedna z těch původních, které byly vybudovány v 70. letech 20. století v rámci výstavby D1 a již v té době zde také byla čerpací stanice pohonných hmot. Kapacitně se jedná o velkou odpočívku s motorestem,  jejíž část umístěná ve směru na Brno prošla modernizací v roce 2019.

Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a v současné době probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Do výběrového řízení s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 176 mil. Kč bez DPH se přihlásilo celkem 7 uchazečů. Nejvýhodnější cenu 127,9 Kč bez DPH nabídla společnost  Metrostav Infrastructure a.s. V současné době se všechny nabídky posuzují v souladu s požadavky zadávací dokumentace. 

Stavbu bychom chtěli zahájit ještě v průběhu měsíce dubna, nejpozději v průběhu května tohoto roku, neboť jsme si vědomi nedostatku  parkovacích stání nejen na dálnici D1. V současnosti jich je na dálnicích potřeba o 1500 více, než jich nabízí všechny stávající odpočívky různé velikosti. Právě navýšení počtu parkovacích míst je jedním z cílů plánované rekonstrukce. Šikmé parkovací plochy pro návěsové nákladní soupravy vzrostou ze současných 42 na 98 míst, kolmá stání pro osobní vozidla z 50 na 67 míst včetně 4 stání pro invalidy. 6 podélných stání bude určeno pro autobusy a dalších 10 šikmých stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytné automobily. Celkově se tak kapacita proti stávajícímu stavu zvýší o 89 míst, což je téměř dvojnásobek aktuální kapacity před rekonstrukcí.
V souvislosti s rozšířením odpočívky a změnou jejího dispozičního řešení bude provedena rekonstrukce všech propojovacích komunikací, které zůstanou zachovaný a jejichž životnost je již za limitem. To se bude týkat  například propojovací komunikace mezi pravou a levou částí odpočívky, která je vedena podjezdem pod dálničním tělesem. Další části komunikací vzniknou nově. Sem lze zařadit např. novou okružní křižovatku na výjezdu z odpočívky zpět na dálnic, chodníky nebo ostrůvky oddělující stání.

S modernizací souvisí také kompletní rekonstrukce kanalizace a odvodnění, rekonstrukce osvětlení, výstavba nové retenční nádrže, vybudování odlučovače ropných látek, kamerového dohledu a dětského hřiště. Osazen bude nový mobiliář (stoly, lavice, odpadkové koše). Realizovány budou také vegetační úpravy (zatravnění a vysazení nových dřevin) nebo nové oplocení.
V budoucnu, již mimo rámec této rekonstrukce, se počítá s  osazením systémů inteligentní odpočívky a systému dobíjení elektromobilů. Pod projektovanými komunikacemi budou v rámci této stavby pro tyto systémy připraveny chráničky.

Upozorňujeme, že po dobu výstavby, která je předběžně plánovaná přibližně na 4 kalendářní měsíce, bude odpočívka zcela uzavřena.

 

 

Print Friendly, PDF & Email