Veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby I/3 Olbramovice přeložka bylo vyhlášeno 29.7.2020. K poslednímu termínu pro podání nabídek dne 14.1.2021 jsme obdrželi nabídky od 10 uchazečů o zakázku. V mezidobí bylo podáno 81 vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci.

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost M-Silnice, která nabídla zakázku zhotovit za 320,94 milionu korun bez DPH, což je cena o 33% nižší než cena předpokládaná. Výběrová komise následně do 4.3. hodnotila nabídky dle stanovených kritérií tendru a i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Na základě tohoto hodnocení nakonec vyšla nejlépe nabídka společnosti M- Silnice.

Momentálně běží 15 denní lhůta pro případné odvolání dalších uchazečů.

Print Friendly, PDF & Email