Připravujeme přeložku silnice I/61, která v délce 5,3 kilometrů odvede dopravu ze zastavěných aglomerací obcí Malé a Velké Přítočno a města Kladna. Nová silnice I/61 bude vedena nezastavěnou oblastí východně od uvedený obcí. Stavba bude začínat okružní křižovatkou na MUK 12 Unhošť dálnice D6 a zpět na stávající komunikaci I/61 se vrátí mezi Kladnem a Buštěhradem, kde bude napojena rovněž novou okružní křižovatkou. Na tuto křižovatku bude napojen také východní kladenský přivaděč v délce 1,3 kilometru, který tvoří součást projektu. U Buštěhradu bude navazovat na plánovaný obchvat této obce.

Připravovaná stavba reaguje na intenzitu dopravy na této silnici I. třídy,  která v Kladně přesahuje v denním průměru 11 tisíc vozidel. Řada řidičů tranzitní dopravy totiž tuto komunikaci využívá jako zkratku mezi dálnicí D6 a D7,  ačkoliv mohu využít trasu přes D0 a napojit se na D7 u Ruzyně. 

V únoru jsme obdrželi novou dokumentaci EIA, kterou jsme předložili k posouzení odboru životního prostředí Středočeského krajského úřadu. Vydání stanoviska k dokumentaci předběžně očekáváme v 2. polovině tohoto roku. Souběžně pracujeme na konceptu projektové dokumentace ve stupni DÚR. Jakmile budeme mít stanovisko odboru životního prostředí, zapracujeme tam uvedené připomínky do dokumentace pro územní rozhodnutí a připravíme čistopis této dokumentace. Pokud bude příprava stavby probíhat dle časových předpokladů, mohli bychom stavbu zahájit v průběhu roku 2025.

Print Friendly, PDF & Email