V polovině tohoto měsíce jsme zahájili práce na zajištění mostu ev.č. 7-017 obce Netovice, který převádí silnici I/7 přes silnici III/00725. Stavební stav stávající spodní stavby je hodnocen stupněm VI – velmi špatný a stav nosné konstrukce stupněm V – špatný.  Je nutno provést dočasné zajištění jeho konstrukce pomocí podpůrné konstrukce. Jedná se o provizorní podepření stativ pilířů, čímž se zvýší jeho zatížitelnost. Most tak bude moci být i nadále bezpečně používán až do zahájení jeho kompletní rekonstrukce, kterou v mezidobí připravíme.

Provádí se výkop nad úložnými prahy pilířů, který se vyplní betonovým prahem. Na ten se osadí členěné ocelové stojky požadované údržnosti. Prostor mezi stojkami a stativem bude vyklínován dubovými trámky a gumovou podložkou. Pomocí lisů budou stojky aktivovány. Svahy pod mostem budou upraveny do sklonu cca 1:1.5. Bude obnoven žlab z betonových žlabovek a zpět namontováno ocelové svodidlo.

 

Print Friendly, PDF & Email