V pátek jsme obdrželi celkem 9 nabídek na zhotovitele stavby 2. části obchvatu Mělníka, přičemž všechny byly nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která činila 440 975 000 Kč bez DPH. Nejnižší podaná nabídka byla za 374 602 909,-Kč bez DPH (85%). Nejvýhodnější nabídku však podala spol. Strabag a.s., i když jejich nabídka není nejnižší. Hodnotícím kritériem kromě ceny a doby záruky je i termín uvedení do provozu jednotlivých sekcí stavby. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

 

Print Friendly, PDF & Email